Vraag 08

Vraag 08

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 15 maart 2020, 12:34 uur

Plaats hier uw vraag of reactie of mening.

Antwoord:

Door: Snel | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 20:13 uur

Ik snap de gedachte dat [1,4-DCB] niet in de evenwichtsvoorwaarde thuishoort volgens de schrijvers, maar volgens vraag 10 zit er in R2 ook nog nevenproducten. Dus dan kunnen we toch niet meer zeggen dat het een vloeistof is, maar op zijn minst een mengsel. Vanuitgaande dat deze nevenproducten niet heel erg verschillen insamenstelling, want nevenproducten, zullen ze prima oplosbaar zijn in elkaar. Dit is dan toch niet meer uitsluitend (l) en hoort deze stof toch thuis in de evenwichtsvoorwaarde.

Verder vind ik de vraag heel verwarrend en wist ik ook eigenlijk niet goed wat ze nu precies wilde dat ik zou doen.

Door: Belgraver | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 21:09 uur

Vreemd dat er voor dit antwoord is gekozen.

Het lijkt mij logischer dat de opdracht vanuit een chemisch evenwicht wordt beschouwd: K=[3,4]/[1,2], omdat 3,4 het mengsel zal verlaten naar de gasfase wordt die concentratie klein en zal het evenwicht naar rechts aflopen. Hier ga je er vanuit dat beide stoffen in elkaar zijn opgelost (met de nevenstoffen) vergelijkbaar met ammonia in water.

Of een verdelingsevenwicht K= [3,4 (g)] / [3,4 (opgelost)] , door het gas af te tappen zal [3,4 (opgelost)] afnemen en evenwicht 1 naar rechts aflopen.

Als evenwicht 1 gebaseerd is op een stof in de gasfase die moet reageren met een stof in de vloeibare fase (dus alleen aan het oppervlak van de vloeistof) stelt dit evenwicht in deze context niets voor, je kan gewoon zuiver 3,4 aftappen uit de gasfase. Waarom dan zo moeilijk doen?

Door: Snel | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 21:13 uur

Helemaal mee eens. Beter verwoord dan ik heb proberen te doen.

Door: Kooijman | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 22:35 uur (Bewerkt op: 26-05-2021 22:42)

@Belgraver: Zo'n vraag is ook al eens in het examen voorbij gekomen. Met zuurstof opgelost in wijn.

edit: Inderdaad. "Fles wijn" uit 2002-I

 

Het lijkt me ook dat de uitleg hoort te zijn dat door de scheiding continu te laten plaatsvinden (dat inderdaad vanzelf gebeurt onder de gegeven omstandigheden) de evenwichtswaarde nooit bereikt wordt. Het evenwicht herstelt dan telkens in het voordeel van het gewenste product.

Korte versie: @Belgraver: Helemaal mee eens.

Door: Windmeijer | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 12:43 uur

Ik ben het hier helemaal mee eens. En keurig verwoord. De reactie vindt plaats in de vloeisof, niet in het gas.

Door: Schaareman | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 12:55 uur

Het verwarrende aan de vraag, waardoor ik er zelf ook niet goed uitkwam, was dat het eigenlijk twee vragen zijn. Ik zag ze gekoppeld. Dus het was echt logischer geweest om ze als twee losse 1p vragen te stellen.

Door: Bleeker | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 13:00 uur

Ik ben het met ieder eens. Ik zat hier eerder aan een verdelingsevenwicht te denken. ook vanwege het kunnen aftappen van 3,4-DCB. Ik wist hier ook niet zo goed wat men met de vraag bedoelde.

Door: Wouter den Boer | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 13:18 uur

Inderdaad is het onlogisch om te vragen naar de evenwichtsvoorwaarde, terwijl je die voor het antwoord op de tweede vraag helemaal niet nodig hebt....ik weet dat we geen gekoppelde vragen meer hebben op basis van wel of niet witruimte tussen de vragen, maar dit is wel erg bizar. Het liet mij ook op zoek gaan naar een K. 

En verder ben ik het zeker met de andere opmerkingen eens die hier staan.

 

Door: van Damme-Rosenmöller | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 16:41 uur

Zoals iedereen hiervoor al opmerkt, gaat de evenwichtsvoorwaarde fout. Maar als de leerling wel het aflopen van het evenwicht naar rechts noemt als gevolg van gas maar niet aftappen/verwijderen gas noemt, mag ik dan bolletje 2 wel of niet goed rekenen?

Door: Tobias Schrama | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 22:49 uur

@van Damme lijkt me wel, daar zet ik ook op in want dat geld altijd; ongeacht wat het doet of niet voor de K