Vraag 07

Vraag 07

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zaterdag 23 april 2022, 22:53 uur

Plaats hier uw vragen, opmerkingen of overdenkingen.

Antwoord:

Door: Ade Hoekstra | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 08:39 uur

Wat doe je met leerlingen die ook kijken naar de bandgap nodig voor zichtbaar licht? Met hun voorkennis zouden er dan twee afvallen en dat is met hun kennis correct. Er wordt gevraagd om op grond van bandgap te voorspellen of halfgeleiders geschikt zijn voor een TV; tv = zichtbaar licht dus vallen Si en GaAs af en dat is dan natuurkundig correct.....

 

Door: Saarloos | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 09:58 uur

@ade

Wij hebben ook een paar leerlingen.

Ik ben geneigd dit goed te rekenen. In de vraagstelling staat dat "geschikt voor gebruik in QLED tv". Het lijkt me duidelijk dat het wel zichtbaar licht moet zijn

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 10:04 uur

Het antwoord is niet geheel juist, want later blijkt dat die Enul er nog bij komt. Daarmee zou je de lage bandgap nog wel kunnen compenseren. Maar de leerling weet dat op dit moment nog niet.

Kijkend naar de scorepunten: bol 1 kun je sowieso geven, maar waar moet bol 2 "consequent" mee zijn?

Lastig!

Door: Saarloos | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 10:34 uur

misschien kan de landelijke vergadering hier naar kijken....

Door: Jacco Dankers | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 11:20 uur

Ook hier weer leerlingen die met een verkeerde redenering toch nog vrij goedkoop het tweede bolletje scoren. 

Door: Monsees | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 11:58 uur

Ik zou zeggen: als leerlingen in de uitleg de nulpuntsenergie meenemen of betogen dat er zichtbaar licht moet worden uitgezonden en daar dus een beter antwoord geven dan het CV, mag je dat op grond van artikel 3.3 uit de algemene bepalingen goed rekenen. En punt twee moet consequent zijn, dus dan kan dat punt ook nog gescoord worden.

 

Door: Gerrit Zwaan | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 12:16 uur

@Ade: ik zou dit ook goed rekenen

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 12:34 uur

“De bandgap mag niet te klein zijn want dan wordt er geen zichtbaar licht uitgezonden”: logische gedachtengang voor een leerling die weet hoe een LED werkt (zelfs de term Qled doet aan een LED denken).

Ik zou die 2p als volgt verdedigen: “Egap moet kleiner zijn dan 2,75 eV (want moet overgestoken kunnen worden bij violet licht) maar groter dan 1,60 eV (anders zendt hij IR uit, zie Binas 19A)” bevat het inzicht voor bol 1, en als je dan consequent met deze uitleg Si en GaAs afkeurt heb je ook bol 2 binnen.

Door: Ockhorst | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 22:12 uur

Mijn collega hield ook nog rekening met de energie van RGB-fotonen. Maar het model wat eerder in de opgave wordt gepresenteerd zegt: er zijn maar 2 banden en daartussen en gap en daarmee kun je de opgave doen. De band boven de gap is dus in dat model bijna 'oneindig' groot. Aan de andere kant is de toevoeging 'in een QLED tv' wel gevoelig voor interpretatie.

Door: Martijn van Aken | Datum: Zaterdag 21 mei 2022, 00:39 uur

Maar het hele idee van de bandgap is dat er toch heleboel energieen GROTER dan de daadwerkelijke gap kunnen worden geabsorbeerd (en uitgezonden). Wanneer je neit de juiste metalen hebt, kan je volgens mij nooit 2 punten halen.

Ikzelf zocht ook naar de 2e punt in die richting, maar moest uiteindelijk besluiten dat het 2 punten was voor een eenpuntsvraag.