Vraag 04

Antwoord:

Door: Inge Roos | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 21:36 uur

Een leerling van mij stuurt ook de water/zwavelzuurstroom uit S1 terug naar de stromen water en zwavelzuur die naar M gaan. Hij heeft een T-stuk gemaakt waar de pulpresten afgescheiden worden van deze stroom. Ik vind dit ook een goede strofstroom van water en zwavelzuur, ik vraag me alleen af of ik het afscheiden van de pulprest via een T-stuk goed kan rekenen. 

Door: Inge Roos | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 21:50 uur

@de Kruif: Er staat in de opgave niet explicitet vermeld dat water en zwavelzuur in S2 niet van elkaar gescheiden worden. Alleen dat ze beiden niet oplossen in MIBK. Ik zou het een leerling dan ook niet aanrekenen die een aparte waterstroom en een aparte zwavelzuurstroom naar M (of de ingaande stromen in M) laat gaan. Van mij krijgen deze leerlignen het 2e bolletje dus wel (mits ze ze niet 'afsluitend' op de ingaande stromen plaatsen)

De leerlingen bedenken niet hoe een en ander van elkaar gescheiden wordt, ze lezen alleen dat dat gebeurt. Dus ik kan meegaan in hun optiek dat ook het water en de zwavelzuur in S2 gescheiden worden. Chemisch technologisch gezien zou dat misschien ook echt wel kunnen (alleen economisch waarschijnlijk niet haalbaar, maar daar gaat het hier niet om)

Door: Patrick van Kempen | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 22:04 uur

bij punt 3 MIBK stroom goed getekend maar ook aanvoer (voor als er tijdens de destillatie wat verloren gaat) 

3e punt toekennen?

 

Door: Wouter den Boer | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 23:45 uur

@van Kempen...Nee, behalve dan misschien als hij specifiek bij de bijproducten als uitvoer gegeven staat.

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 10:05 uur (Bewerkt op: 11-05-2019 10:19)

@ Inge Roos: ik heb het wel fout gerekend wanneer de leerling een aparte stroom water en een aparte stroom zwavelzuur uit S2 tekenen. De scheidingsmethode (extractie met MIBK) staat duidelijk omschreven en wanneer een leerling begrijpt wat een extractie inhoudt (wat ze zouden moeten weten) zouden ze ook moeten weten dat zwavelzuur en water dus een mengsel vormen.

Ten aanzien van de discussie over het meervoud 'stofstromen' bij bolletje 2: het lijkt mij te duiden op de uitvoer bij S1 die een tweede stroom vormt met water en zwavelzuur. Ze moeten niets met die stroom doen, maar kunnen er wel fouten mee maken. Ik heb leerlingen die deze volledig stroom recirculeren naar M en dus een fout maken bij bolletje 2, anders zou je dit als een extra fout moeten tellen.

@ Inge Roos: Er staat in de instructie van de vraag dat de leerling ontbrekende pijlen en stoffen bij de pijlen moet noteren, niet dat de leerling extra scheidingen mag tekenen. Om de combinatie van het meervoud bij bolletje 2 en de instructie van de opgave zou ik een leerling die daar wel iets mee doet en dus de pulprest van water en zwavelzuur scheidt en recirculeert het 2de bolletje niet geven.

Een aansluiting van water+zwavelzuur middels een T-stuk op bijvoorbeeld zwavelzuur zou ik ook niet fout rekenen. Het is tenslotte, zoals al eerder hier gesteld, geen zuiver zwavelzuur.

Door: Erik Rotman | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 10:24 uur

In de tekst boven vraag 3 wordt bij het tweede -  aangegeven dat er in S2 MIBK aan het filtraat wordt toegevoegd. Echter nergens vind ik deze toevoeging in de tekening terug. MIBK komt wel uit S2 en uit de destillatie. Het is er dus opeens.

Ik heb leerlingen die aan S2 MIBK hebben toegevoegd en de uitvoer van MIBK via een T-splitsing weer op S2 laten aansluiten.

Is het niet mogelijk dat er MIBK ontsnapt tijdens de destillatie, wardoor er altijd enige aanvoer van MIBK nodig is?

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 10:33 uur

@ Erik Rotman: Je mag dit goed rekenen op basis van artikel 3.3. maar alleen wanneer de leerling deze extra uitvoer bij de destillatie ook aangeeft en dan is een invoer van MIBK vanwege hetzelfde argument te rechtvaardigen. Indien een leerling geen uitvoer van MIBK aangeeft mag een leerling dus ook geen invoer van MIBK tekenen. 

Door: Tobias Schrama | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 17:05 uur

Is "Mengsel met o.a. Levulinezuur" genoeg voor het derde bolletje?

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 17:23 uur

@ Tobias Schrama: heb ik fout gerekend

Door: Kees van der Klauw | Datum: Zondag 12 mei 2019, 22:11 uur

Ik heb enkele leerlingen die vanuit S2 een stofstroom met daarin water en zwavelzuur terugvoeren naar R1 (en soms naar de pijl tussen M en R1) in plaats van M. Ik kan me dat ook wel voorstellen aangezien de opgave begint met een batch van 200 kg in M.

Zijn er nog meer collega's waar dit voorkomt en zo ja geven we daarvoor het punt?

Het terugvoeren van stoffen naar M lijkt me wel strijdig met het starten met een batch van 200 kg. Aangezien er tijdens het proces ook water ontstaat wordt de verhouding van de stoffen in de batch bij herhalen van het proces oncontroleerbaar.