Ecologie leren & onderwijzen, hoofdstuk 5.3 Dood edelhert: tracking and tracing koolstof en energie.

20 februari • Mieke Kapteijn

Een groep onderzoekers in de Verenigde Staten stelde aan eerstejaars biologiestudenten van verschillende universiteiten diagnostische vragen over wat er gebeurt met de energie en de C-atomen op verschillende ‘plaatsen’ in het ecosysteem en in verschillende situaties. Daarbij bleek dat eerstejaarsstudenten vaak misverstanden hadden over of een vaag begrip van de omzettingen die bij de verschillende organismen in voedselwebben plaats vinden.

Vorige Volgende

Een van de clusters vragen en antwoorden uit het onderzoek is vertaald naar de Nederlandse situatie van een dood edelhert in de Oostvaardersplassen. Een dood edelhert levert moleculen en daarmee energie aan heel veel organismen in een voedselweb. Koolstofatomen in (energierijke) verbindingen worden doorgegeven via allerlei processen en komen zo in andere vormen op andere plaatsen terecht. Kennis over die processen is onder andere nodig om huidige klimaatproblemen te begrijpen.

De vragen in het leerlingenmateriaal dagen uit om te redeneren over:

  • Hoe een koolstofatoom zich door een ecosysteem verplaatst.
  • Hoe de energie door een ecosysteem ‘stroomt’.
  • Wat de plaats en het organisatieniveau is waar die omzettingen zich afspelen.

 

Leerlingen- en docentmateriaal

De resultaten van het onderzoek, de clusters met diagnostische vragen(DQC’s) en de onderwijsleeractiviteiten om aan de misverstanden te werken staan op een website: www.biodqc.org. Al dit materiaal is te downloaden.

De DQC’s begint met een of twee brede ‘parapluvragen’ die van leerlingen kennis en inzicht vragen in veel verschillende processen. De parapluvraag wordt gevolgd door vragen die maar over één proces gaan. Daarmee krijgen docent en leerling een beeld van wat leerlingen belemmert bij het beantwoorden of begrijpen van het antwoord op de brede ‘parapluvraag’.

De vragen en antwoorden van het DQC Dood edelhert: tracking and tracing koolstof en energie zijn bij dit artikel te downloaden.

Er is voor docenten ook een bespreking van voorbeelden van leerlingenantwoorden te vinden evenals een toelichting bij de DQC’s met een bijbehorende bronnenlijst

5.3.1-Vragenlijst-opdracht-Dood-edelhert.docx 5.3.1-Vragenlijst-opdracht-Dood-edelhert.pdf 5.3.2-Antwoordmodel-opdracht-Dood-edelhert.docx 5.3.2-Antwoordmodel-opdracht-Dood-edelhert.pdf 5.3.3-Docentenmateriaal-opdracht-Dood-edelhert.docx 5.3.3-Docentenmateriaal-opdracht-Dood-edelhert.pdf 5.3.4-Toelichting-DQC-s-en-bronnenlijst.pdf
Leswerk