Ecologie leren & onderwijzen, hoofdstuk 3 Leren van ecologie

23 april • Marcel Kamp

Het is van belang om bij het ecologie-onderwijs op alle niveaus aandacht te besteden aan ‘het verhaal’ van de lerende: hoe is zijn band met de natuur tot stand gekomen, hoe ging het leren van ecologie (c.q. biologie). Hier ‘weet van hebben’ is voor leerlingen van belang, maar vooral ook voor hun leraren.

Vorige Volgende

In lerarenopleidingen biologie krijgen studenten wel de opdracht om een natuurautobiografie te schrijven waarin ze aangeven hoe hun eigen motivatie en kennis van de natuur ontstond en wat dat betekent voor hun leraarschap. Om studenten te stimuleren en bij het schrijven te helpen worden dan soms citaten (voor)gelezen uit autobiografieën van bekende biologen, zoals die van Jane Goodall. Ook het lezen van gedichten waarin natuurervaringen staan beschreven, kan prikkelend werken.

In dit hoofdstuk staan drie vragen centraal:

  • Hoe en waardoor ontwikkelt de band met de natuur zich bij een mens?
  • Hoe leren kinderen ecologisch te kijken en wat weten ze van soorten en de omgeving waarin die leven?
  • Hoe verwerven kinderen kennis en inzicht in abstracte begrippen zoals stofkringlopen en energiestromen in ecosystemen en hoe vormen ze zich oordelen over ecologische gebeurtenissen?

 

Docentenmateriaal

In de bij dit artikel te downloaden bijlagen zijn te vinden:

  • De samenvatting van het hoofdstuk
  • Een bronnenlijst
  • Twee conceptcartoons, vervaardigd door Horst Wolter

H3-Samenvatting-leren-van-ecologie.pdf H3-Bronnenlijst.pdf H3-Concept-Cartoon-Hout.jpg H3-Concept-cartoon-Voedselketen.jpg
Leswerk