Ecologie leren & onderwijzen, hoofdstuk 8.5 Werken met ecologische teksten

30 januari • Els de Hullu

Je wilt graag een interessant krantenartikel of een boeiend stukje uit een boek delen met je leerlingen omdat je er zelf enthousiast over bent. Maar dat valt in de les een beetje tegen, het lijkt niet over te komen bij de leerlingen. Ga je je dan toch slechts aan het leerboek houden? Dat zou jammer zijn! Je kunt er zonder al teveel extra moeite wat aan veranderen…

Vorige Volgende

Hoofdstuk 4 van Ecologie leren & onderwijzen schetst het beeld dat in de biologieles niet veel aandacht wordt aan besteed aan het werken met teksten. Gezien de taligheid van de examenvragen is er sprake van een gemiste kans. Manieren om op een laagdrempelige manier met teksten te oefenen zijn beschreven in vier stappen in hoofdstuk 4.2. (zie boek)

Het oefenen met teksten levert waarschijnlijk het meeste op wanneer bij de voorbereiding ook overleg plaatsvindt met de docent Nederlands (of een andere taal) over de leermoeilijkheden bij het lezen en de mogelijke manieren van aanpak van de gekozen tekst. Wanneer leerlingen oefenen met het lezen en verwerken van ecologische teksten wordt er gewerkt, aan het (her)kennen van voorbeelden van ecologische processen, aan begrip van de stof, verdieping van de kennis en (bij oudere teksten) aan historisch besef.

In de bijlages bij dit artikel zijn drie verschillende ecologische oefenteksten te vinden.

Bronvermelding
  1. SLO publicatie: Werken aan vaktaal bij de exacte vakken (Van Dijk, Haijer, Scharten & De Vos, 2013)
  2. Artikel NVOX: NVOX Teksten lezen met meer begrip (Meestringa en Paus, 2017)
  3. SLO publicatie: Lezen onder de loep (Jansma, Van Kleunen & Leenders, 2011)
  4. CLIL: Skills Dale, L., van der Es, W., & Tanner, R., 2011)
  5. CLIL: Activities (Liz Dale, R. T., 2013).
8.5-bron-1-Schilthuizen.docx 8.5-bron-1-Schilthuizen.pdf 8.5-bron-2-Great-Experiments-in-Biology.docx 8.5-bron-2-Great-Experiments-in-Biology.pdf 8.5-bron-3-Oostvaardersplassen.docx 8.5-bron-3-Oostvaardersplassen.pdf
Leswerk