Ecologie leren & onderwijzen, Intermezzo, De vele gezichten van de regenworm.

15 maart • Lijbert Brussaard, Ron de Goede

Gezichten? Regenwormen hebben toch geen gezicht? Laat staan dat ze kunnen kijken. Je kunt niet eens zien wat de voorkant of de achterkant is! Of toch wel: als je een regenworm laat kruipen, zie je vanzelf wat de voorkant is en krijgen ze een gezicht.

Vorige Volgende

Bacteriën, schimmels, protozoën en aaltjes zijn veel talrijker dan wormen, maar je kunt ze met het blote oog niet zien, geen gezicht dus. Pissebedden, mieren, slakken, miljoenpoten, duizendpoten, spinnen en kevers kun je wél zien en daardoor genieten zij meer bekendheid. Regenwormen zijn het meest bekend en ze hebben een goede naam: wie regenwormen in de tuin heeft, heeft ‘goede grond’. Dat is nog maar één gezicht van de regenworm…..

 

De link hieronder verwijst naar een artikel in het NRC over de relatie tussen weidebeheer, wormen, vogels en de productiviteit van de boer

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/18/wormen-zijn-ideale-boerenknechten-a1585371

 

Docentenmateriaal

In de bij dit artikel horende documenten bevinden zich de volledige tekst van het intermezzo van Lijbert Brussard en Ron de Goede uit het boek Ecologie leren & onderwijzen en de literatuurlijst van de bij dit intermezzo gebruikte bronnen.

Intermezzo-Brussaard-en-de-Goede-volledige-tekst.pdf IM-LB-en-RdG-Literatuurlijst.pdf
Leswerk