Ecologie leren & onderwijzen, Intermezzo, Vriend of vijand.

27 maart • Jeroen van Schelt

Is het een plaag of is het een bestrijder? Het antwoord op die vraag is niet altijd even makkelijk te geven. In het geslacht van de wantsen zijn er soorten die grote schade aanrichten door het blad leeg te zuigen, maar er zijn ook soorten die alleen van andere insecten kunnen leven. Interessant is een grijs tussengebied: soorten die in meer of mindere mate zowel van plantensappen als van (plaag)insecten kunnen leven.

Vorige Volgende

Koppert biological systems is een voorbeeld van een Nederlands bedrijf waarin op hoog niveau ecologische kennis wordt toegepast. Hoewel het bedrijf bij de plantentelers op de eerste plaats bekend is om haar producten, is het in wezen een bedrijf dat via kennisoverdracht en het opleiden van personeel een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw. Dat betreft bijvoorbeeld geïntegreerde gewasbescherming: plagen herkennen in een vroeg stadium en dan natuurlijke vijanden op de juiste manier op de gewassen verspreiden. Of zaden voorzien van een coating die microben bevat waardoor het zaad beschermd is tegen allerlei natuurlijke bedreigingen. Of door het aanbieden van geschikte bestuivers zoals hommels.

Docentenmateriaal

In de bij dit artikel horende document bevindt zich de volledige tekst van het intermezzo van Jeroen van Schelt uit het boek Ecologie leren & onderwijzen

 

Extra informatie

Op website van Koppert biological systems is hierover meer informatie te vinden evenals via een groot aantal You tube filmpjes waarvan hieronder een tweetal links is opgenomen

https://www.koppert.nl

 

 

IM-JvS-volledige-tekst-Vriend-of-vijand.pdf
Leswerk