Instructie voor het maken van een verslag voor 2h/v

16 januari

Leerlingen in klas twee weten niet altijd goed hoe een verslag er uit moet zien van een experiment. Er zijn wel werkstukken gemaakt en presentaties gehouden maar dat betrof meestal geen verwerking van gedane metingen of andere experimenten. Dit artikel geeft kort weer hoe je als leerling een verslag kunt vormgeven. Op andere plaatsen zijn meer mogelijkheden te vinden om met verslagen om te gaan.

Je hebt een opdracht gedaan en daar moet je een verslag van maken.


In het verslag moeten in elk geval de volgende dingen komen te staan:

 1. Titel van de proef
 2. Namen van het groepje waarin je zat, datum en klas. Naam van degene die het verslag heeft gemaakt.
 3. Per proef of opdracht kort aangeven:
  • wat was de bedoeling? (het doel van de proef)
  • wat is de proefopstelling? (tekening!)
  • korte beschrijving van de uitvoering van de proef
  • meetresultaten (tabellen, grafieken)
  • berekeningen a.d.h.v. je meetresultaten (bijv. de berekening van de steilheid in het geval dat de grafiek een rechte lijn is)
  • wat is je conclusie en/of uitkomst? (Of: wat zijn je conclusies en/of uitkomsten?) Ook met terugverwijzing naar de (berekeningen van de) meetresultaten en de grafiek (de lijn is recht (of juist niet), dus hieruit valt te concluderen dat.............etc.)
 4. Literatuurverwijzing (wat heb je geraadpleegd? Boeken, CD-rom, internet, .......)

Overige opmerkingen over het verslag:

 • Het geheel wordt getypt ingeleverd op blaadjes van A4 formaat.
 • Slordige verslagen worden niet nagekeken.
 • Bij het nakijken zal vooral gelet worden op:
  • Wat zijn je resultaten (per proef aangeven!!) en hoe zijn de conclusies? Is het waar wat je schrijft?
  • Hoe ben je ingegaan op moeilijkheden in de uitvoering van de proefjes? Hoe heb je dat opgelost?
  • Taalfouten, zinsbouw, grammatica.
  • Netheid van je verslag. Nummer de pagina's en geef een inhoudsopgave.

Inleveren voor: (datum)

 

Leswerk