Proef 4.10.3a Een temperatuurafhankelijke weerstand

21 juli

Doel van de proef: de leerlingen kennen de eigenschappen van een NTC weerstand in een elektrische schakeling en weten dat je een NTC na ijking kunt gebruiken voor temperatuurbepaling.

Benodigdheden:

  • spanningskastje
  • snoeren
  • voltmeter
  • ampèremeter
  • NTC weerstand
  • warm en koud water, ijswater
  • weerstand 47 ohm
  • krokodilklemmen

De proef

Maak een schakeling volgens de foto en het schakelschema. De weerstand van 47 ohm is in serie met de NTC geschakeld om deze te beveiligen tegen te grote stromen. Omdat de weerstand van de NTC klein is (ongeveer 7 ohm) ten opzichte van de 47 ohm, zal ook maar een klein deel van de spanning over de NTC staan.

Bepaal, door meting van de stroom door en de spanning over de NTC, de weerstand van de NTC bij omgevingstemperatuur.

Herhaal de metingen als de temperatuur hoger is door (de ‘kop’ van) de NTC in warm water dompelen. Evenzo als de temperatuur lager is (koud water, ijswater).

Het een en ander laat zien dat je een NTC in principe (na ijking) als een elektronische thermometer kunt gebruiken. De NTC kan gebruikt worden in schakelingen die op temperatuur reageren, zoal thermostaten.

 

Leswerk