Proef 4.10.4/5 Een gemengde schakeling doormeten

21 juli

Doel van de proef: de leerlingen kunnen een gemengde schakeling doormeten en doorrekenen, zowel wat betreft de spanningen, de stromen als de weerstanden.

Benodigdheden:

  • spanningskastje
  • snoeren
  • voltmeter
  • ampèremeter
  • weerstanden 47 ohm en 27 ohm; weerstanden van 1000 ohm en 330 ohm
  • krokodilklemmen

De proef

Maak de getekende schakeling, bijvoorbeeld met twee weerstanden van 47 ohm en een van 27 ohm of twee maal 1000 ohm en een maal 330 ohm. Zorg ervoor dat de opgegeven waarden niet aan de leerlingen bekend zijn. Kies een geschikte spanning, bijvoorbeeld 6 volt. Geef de leerlingen de opdracht een schematische tekening te maken waarin een voltmeter en een ampèremeter opgenomen zijn. Een deel van de klas kan de schakeling ter bepaling van R1 maken, andere leerlingen doen R2, R3, R1+R2 en alle drie weerstanden samen.

Maak de schakelingen achtereenvolgens en doe de metingen.

Extra: laat de leerlingen na de meting van de spanning over R1 de spanning over R2 voorspellen. Zeg niet of ze het goed of fout hebben, maar laat ze zelf de conclusie trekken op grond van de meting. Evenzo kunnen ze de spanning over R3 voorspellen, als de aangelegde spanning bekend is. En ze kunnen de stroom door R3 voorspellen als die door R2 en R1 gemeten zijn.

Laat de leerlingen de waarde van ‘hun’ weerstand berekenen en breng de resultaten in verband met de formules voor de serie- en parallelweerstand.

Leswerk