ShowdeChemie VG04 - Vlam in de pan

27 november • Jaap van Schravendijk, Henny Kramers-Pals • Foto: Marco Metselaar

De brand van een pan frituurvet is te doven door een deksel op de pan te doen. Blus vooral niet met water!

Vorige Volgende

Voor het ontstaan van vuur zijn drie voorwaarden nodig: een brandstof, zuurstof en een bepaalde temperatuur. Deze proef toont dat het wegnemen van zuurstof de vlam laat doven.

Daarnaast is te zien dat de brandstof spontaan weer vlam vat als de ontbrandingstemperatuur overschreden is.

De proef is spectaculair. Toch zou de nadruk moeten liggen op de veiligheid: leerlingen kunnen thuis onverhoopt met het verschijnsel in aanraking komen, zij moeten dan weten wat zij moeten doen en wat zij moeten vermijden.

De beschrijving van deze demo staat in het boek Showdechemie – effectief demonstreren.

Aanvullingen

Vragen bij eindexamenopgave

In de bijlage VG04_eindexamenopgave vmbo staan behalve het kadertje (opgenomen in het boek) ook de vragen.

Brandweergastlessen

Neem contact op met de brandweer in je regio om te vragen of het mogelijk is een brandweergastles te organiseren of bij de brandweer op bezoek te gaan.

VG04b_examenopgave_vmbo.pdf
Leswerk