Showdechemie RX08 - Verhit koper

11 december • Jaap van Schravendijk en Henny Kramers-Pals • Marco Metselaar

Koper oxideert alleen als er contact is met zuurstof.

Vorige Volgende

Een verbrandingsreactie kan alleen optreden als er aan drie voorwaarden is voldaan:

-         er moet een brandbare stof zijn,

-         er moet zuurstof in de buurt zijn,

-         de temperatuur moet hoog genoeg zijn.

Twee verschillende demonstraties laten variaties in de beschikbaarheid van zuurstof zien en ook een manier om koperoxide weer te reduceren tot koper.

De beschrijving van deze demo staat in het boek Showdechemie – effectief demonstreren.

Aanvullingen bij RX08 Verhit koper

Bijlage: artikel van Ton Umans in Faraday over proeven met elementkringlopen.

Engelstalige beschrijving van deel 1

Deel 1 van de proef staat ook beschreven op:

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000408/the-properties-of-a-copper-envelope

Engelstalige beschrijving van deel 2

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000727/finding-the-formula-of-copper-ii-oxidetml

Het gaat hier om een iets andere uitvoering met een gaatje in de reageerbuis, waar het uittredende gas wordt aangestoken. Bij deze proef wordt ook de formule van koperoxide bepaald.

Classic Chemistry Demonstrations nu op internet

Het boek van Lister, Classic Chemistry Demonstrations, is niet langer in druk verkrijgbaar.

Daardoor is het mogelijk het boek in zijn geheel te downloaden van de website van de Royal Society of Chemistry. Aanbevolen!

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000868/classic-chemistry-demonstrations?cmpid=CMP00001001

Bronnen

Hutchings, K. (2000). Classic Chemistry Experiments, # 24, p. 59 - 61. Londen: The Royal Society of Chemistry. ISBN 0 85404 9193.

Umans, A.J.H. (1980). De begrippen element en enkelvoudige stof. Faraday (49), 202-207.

RX08_N14_verhit-koper-HK-JdG-.docx
Leswerk