Showdefysica2 demo B33, Lorentzkracht meten zonder stroombalans.

15 december • Leo te Brinke • Conceptcartoon: Ineke Frederik

Zonder stroombalans en zonder gepriegel de lorentzkracht meten. Ook de invloed van de hoek tussen B en I kan worden onderzocht.

Vorige Volgende

Bij gangbare stroom- en veldsterktes is de lorentzkracht op een stroomdraad klein. Het meten van die kracht is lastig omdat de draad altijd ergens ‘aan vast zit’. De meest gangbare manier om te zorgen dat de toe- en afvoerdraden van de stroom geen ongewenste krachten uitoefenen is de stroombalans. Daarvan bestaan talloze varianten waarvan een aantal ook heel goed door leerlingen in elkaar kan worden geknutseld en gebruikt in een practicum: een mooie ontwerpopdracht.

Maar wie kort en duidelijk wil laten zien waar de grootte van de lorentzkracht van afhangt kan beter afzien van de stroombalans en gebruik maken van de derde wet ven Newton: als een magneet een kracht uitoefent op een draad, oefent de draad een even grote kracht uit op de magneet. En die is gemakkelijk te meten. Een extra voordeel is dat met deze opstelling ook de hoek tussen het magneetveld en de stroomrichting gevarieerd kan worden.

De beschrijving van deze demo staat in het boek Showdefysica2.

 

Aanvullingen

Bijlage: conceptcartoon ter ondersteuning van de discussie over de vraag:

Bij deze proef meet je niet de kracht van de magneet op de draad, maar de kracht van de draad op de magneet. Dat is handiger want: …..

B33_LtB08_conceptcartoon.JPG
Leswerk