Achtergronden van verhoudingstabellen in wiskunde en natuurwetenschappen

Ton van der Valk, Monica Wijers, Harrie Broekman

ln de wiskunde en in de natuurwetenschappelijke vakken moeten de leerlingen vaak rekenen met verhoudingen. Zelfs in de bovenbouw havo/vwo gaat dat dikwijls mis: leerlingen maken rekenfouten of, erger, ze weten niet hoe ze de verhoudingsproblemen moeten aanpakken. ln de wiskunde van de basisvorming wordt leerlingen onderwezen zogenoemde verhoudingstabellen te gebruiken. ln een aantal onderbouw- en bovenbouwboeken voor natuur- en scheikunde worden verhoudingstabellen toegepast. Dat maakt 'verhoudingstabellen' tot een geschikt onderwerp om te komen tot samenwerking tussen de B-vakken op school, zoals o.a. in de tweede fase gewenst is, iets dat wordt nagestreeÍd in het project Bèta Profielen in het Studiehuisl (BPS).

NVOX

NVOX 2000 • nummer 10 • bladzijde 518 - 521

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!