Voorwoord: Passie

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma: Passie

Vorige Volgende

Het woord ‘passie’ kom je op allerlei manieren tegen. Als vurige emotie of uiterste gedrevenheid om je doel te bereiken. De school waar ik werk heeft voor medewerkers het professioneel statuut opgebouwd rond de termen professie en passie.
Allereerst iets over dat woord professie. Je herkent er ‘professioneel’ en ‘professor’ in. Onlangs las ik in een boek over organisaties de betekenis van professie: dat je op iemand kunt vertrouwen. Professioneel betekent dan dat je zult doen wat er afgesproken is. Als je belooft dat je zult doen wat je hebt afgesproken, dat er een beroep op je gedaan kan worden, ben je professioneel. Inmiddels is dit verschoven naar beroepsmatig werken. De vergoeding voor geleverde inspanningen komt op de bankrekening. Het woord is afgeleid van
fides, Latijn voor geloof of vertrouwen. Professie is de term voor ‘kloostergelofte’. Dat is ook terug te vinden in de woorden confidentie: vertrouwelijkheid, of confessie: wat je gelooft, waar je op vertrouwt. In een organisatie van vrijwilligers is iets anders aan de hand. In deze tijd is het steeds moeilijker om mensen te vinden die (vrije) tijd willen besteden aan verenigingen of algemeen belang. In een onlangs verschenen studie staat te lezen dat één belangrijke manier om vrijwilligers te binden is: nagaan wat zij belangrijk vinden. Je kunt zeggen: zoek naar de reden waarom zij zich inspannen, welk (hoger) doel ze willen bereiken. Dit raakt aan de andere term uit het professioneel statuut: passie.
Voor een christelijke school hebben professie en passie een diepere betekenis dan zo op het eerste gezicht. Passie in de betekenis van lijden, afzien en overgave is nauw verbonden aan Pasen. Passie is wat Jezus kenmerkte toen hij stap voor stap de plek bereikte waar hij aan het kruis geslagen zou worden. Hij was meer dan machtig genoeg om dat te voorkomen, maar ging helemaal vrijwillig die weg. Hij wist dat hij op weg was naar het moment dat hij verlaten zou worden door God zelf. Het was zijn passie om dat te ondergaan, zodat alle mensen vrij zouden worden van de straf. Hij overwon de dood, en stond op. Dat is waar Pasen om draait. Wie dat gelooft krijgt het eeuwige leven. Dat is de confessie van christenen.
Passie heeft twee kanten: liefde om een doel te willen bereiken én het lijden daarvoor ondergaan. Wie met passie aan zijn doel werkt, moet daar dingen voor laten. Je moet ook incasseren en ontdekken dat het allemaal niet vanzelf gaat. Je moet teleurstelling overwinnen en opnieuw beginnen. Passie voor je vak wil ook zeggen dat je er moeite voor doet om weerstand te overwinnen. Er blijk van geven dat je ook doorgaat als het níet mee zit. Als je het in het onderwijs vol wilt houden is dát aspect van passie onmisbaar. Ik wil daar helemaal niet mee zeggen dat onderwijs geven een lijdensweg is, integendeel. Het is wél je werk doen met het hogere doel voor ogen. Bestuursleden van de NVON zijn onlangs bijeen geweest om na te denken over de zaken die ze belangrijk vinden om als NVON aan te werken. Op de talrijke plekken waar NVON-leden actief zijn proef je de passie voor dat hogere doel. Dan ontdek je ook de professie, het staan voor wat je belooft. Wanneer u dit leest heb ik formeel mijn eerste jaar als voorzitter erop zitten. Ik doe het werk met veel plezier, en passie zo u wilt, en hoop in de komende tijd verder te kunnen werken aan een NVON waar iedereen zich met plezier kan inzetten voor de doelen die we samen hebben. Vrijwillig en professioneel: met passie.

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

 

 

Bronvermelding
  1. Hart, W.: (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Amsterdam: Boom.
  2. Koopsen-van de Kolk, C.: (2020). Vrijwilligers centraal. Met minder moeite meer mensen binden. Amsterdam: SWP.
171_NVOX20_TDS_NR-4.pdf
NVOX

NVOX 2020 • nummer 4 • bladzijde 171