Voorwoord: Visie

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma: Visie

Bèta’s zijn vaak best bescheiden. Wellicht niet als persoon, maar wel over het belang van hun vakgebied.
Uiteraard weten we prima dat natuurwetenschappen en techniek onmisbaar zijn in deze maatschappij. Maar het lijkt alsof we het belang daarvan lang niet voldoende van de daken schreeuwen. Daar komt bij dat bèta de associatie heeft van moeilijk, waar speciale talenten voor nodig zijn om mee aan de slag te gaan.
Tegelijk slagen we er lang niet altijd in om dat stigma ‘moeilijk’ en wellicht ook ‘saai’ te doorbreken. Onbekendheid met de bètawereld maakt deze ook onbemind. Matige belangstelling voor opleidingen in de bètarichting is het gevolg. Discussies voeren zónder kennis van zaken of met onjuiste argumentatie zien we overal om ons heen.
Energie, stikstof, vaccinatie, kringlooplandbouw of wat dan ook: allemaal thema’s met een belangrijke aandeel bètakennis.
Maar krijgen we het als bèta’s ook voor elkaar dat elke burger in ons land een correct idee heeft waar het over gaat? Worden begrippen daadwerkelijk begrepen? Dat is best belangrijk als je met elkaar in gesprek bent. Wanneer er dan begrippen langskomen die je niet echt begrijpt, wordt de discussie ook ingewikkeld. Een mooi voorbeeld: DNA. Toen in de jaren  990 de maatschappelijke discussie over genetische modificatie gaande was, werd voor een televisieserie een verslaggever de straat op gestuurd. Hij had een mand appels bij zich, en bood voorbijgangers die aan. Toen hij erbij vertelde: maar er zit wel DNA in, was de reactie van het overgrote deel van de mensen: nou dan hoef ik hem niet. Ik hoef u vast niet uit te leggen welke kennis er miste...
Een goed gesprek kun je voeren als je weet waar je het over hebt, om in elk geval de juiste vragen te stellen. Waar nu (voor basisschool en onderbouw vo) ingezet wordt op basisvaardigheden, is het minstens zo belangrijk om in te zetten op basiskennis. Je kunt leren praten, schrijven en rekenen, maar het moet wel ergens over gaan.
In onze samenleving kan basiskennis over bèta niet ontbreken. Als bèta’s moeten we een duidelijke visie ontwikkelen welke basiskennis dat is en hoe we die op de beste manier kunnen aanbrengen. In mooie termen: het gaat over de inhoud van onze lessen (het curriculum) én over de manier waarop we die geven (onze vakdidactiek). Daar moeten we een heldere visie voor ontwikkelen én zorgen dat we die ook op de juiste plaatsen naar voren brengen. Onze gezamenlijke inspanningen moeten ertoe leiden dat besef van het belang van
bètakennis overal in onze maatschappij doordringt. Laten we als NVON-leden  samenwerken om aan die visie te werken en daarover het gesprek te voeren met mensen binnen en buiten de vereniging.
Duurzame ontwikkeling is zo’n urgent maatschappelijk vraagstuk waar het zoeken van oplossingen vanuit de bètavakken essentieel is. Die visie moeten we zonder enige bescheidenheid naar voren brengen.
Plan Bèta is het nieuwste boek in de NVON-reeks dat laat zien hoe we in het onderwijs onze bijdrage aan een duurzame toekomst kunnen leveren. Een startpunt voor goede didactische aanpak voor onderwijs in duurzaamheid.

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl
 

3_NVOX22_TDS_NR-9.pdf
NVOX

NVOX 2022 • nummer 9 • bladzijde 3