Theorie in Praktijk

Huub Huijs, clustermanager bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Hoe kun je als docent de samenhang tussen nask1 en de beroepsgerichte profielvakken bewerkstelligen? Deze vraag hebben we voorgelegd aan Adri Gilde, docent nask1 en PIE aan het Goese Lyceum te Goes.

Vorige Volgende

Voordat Adri docent werd, was hij werkzaam in het bedrijfsleven: eerst als elektrotechnisch monteur op de onderhoudsafdeling bij de Koninklijke Mij. ‘De Schelde’ in Vlissingen en later in een leidinggevende functie bij Duyvis machinefabriek en bij OTIS liften. De afgelopen 16 jaar werkte Adri op de elektrotechniek-afdeling van het vmbo. Bij de onderwijsvernieuwing in het vmbo, waarbij PIE zijn intrede deed, verzorgde hij de lessen die daarbij horen. Daarnaast heeft hij de afgelopen 13 jaar nask1-lessen gegeven aan het vmbo niveau basis, kader en de gemengde leerweg.

Koppeling

Waar in de profielvakken de praktijk centraal staat en de theorie gekoppeld is aan de praktijkopdrachten, staat in nask1 de theorie centraal. Wel probeert Adri de relevante theorie aan de praktijk te koppelen. Vaak worden daarom gereedschappen, materialen en hulpmiddelen naar het lokaal gehaald. In de volgende activiteiten vind je hier een aantal voorbeelden van.

Isolatie

Er worden verschillende soorten isolatiematerialen onderzocht en bekeken op het isolerende vermogen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn isolerende bouwmaterialen, spouwmuurisolatie, radiatorfolie en soorten beglazing.
De verschillende functies en doelen van isolatie worden besproken. Het gaat hier om thermische isolatie, geluidsisolatie en koudebrug voorkomen.
Daarnaast is er aandacht voor materialen en eigenschappen ten behoeve van isoleren: PUR en PIR, polystyreen, minerale wol (glaswol en steenwol) en folies.
Ook wordt er aandacht besteed aan eigenschappen van deze materialen. Het gaat hier om brandbaarheid, damp-remmende laag, voor- en nadelen van die materialen, afvalverwerking, veilig werken en PBM.

Hefbomen

Om een hefboom uit te leggen, worden verschillende gereedschappen/hulpmiddelen naar het lokaal gehaald: denk aan een steekwagen, ringsleutel, momentsleutel , plaatschaar, zetbank, vaste katrol, losse katrol of takels. Zo ervaren leerlingen zelf op welke manier met een kleine kracht een grote kracht kan worden uitgeoefend en omgekeerd.  Aan de hand daarvan leren ze uitleggen hoe bij een katrol/takel de richting van de kracht omgekeerd kan worden en de grootte van de kracht verminderd kan worden.

Elektrische schakelingen

In het lokaal worden allerlei onderdelen van een verlichtingsschakeling getoond en besproken. Denk aan een enkelpolige schakeling, dubbelpolige schakeling, serieschakeling of wisselschakeling. Leerlingen moeten hiervan de onderdelen naar aard en functie ontdekken en de symbolen ervan herkennen.

Automatisering

Voor het thema automatisering halen leerlingen hun informatie uit video’s. Ze kijken op het scherm naar programmeerbare machines die zelfstandig taken uitvoeren. Deze robots zijn vaak uitgerust met sensoren om zo nodig hun programma aan te passen op basis van hun omgeving. Daarnaast bekijken de leerlingen schema’s van schakelingen en bespreken ze de werking van de componenten. Ze leren zo de onderdelen naar aard en functie onderscheiden.

2021-q2-terugkoppeling-beroepsonderwijs-theorie-in-praktijk.pdf
Terugkoppeling

Terugkoppeling 2021 • nummer 2 • bladzijde 16 • auteur Huub Huijs