NVON op locatie: Sow to Grow

3 oktober

Museum Sow to Grow belicht het belang van planten bij het adresseren van een aantal van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat: voedselvoorziening, klimaatverandering, biodiversiteit, duurzaamheid. Planten en plantenveredeling zijn hierbij van cruciaal belang. Nederland en de regio “Seed Valley” spelen hierin een grote rol, zowel historisch als actueel. Het museum belicht al deze aspecten in een interactieve presentatie. Sow to Grow biedt een educatie programma voor leerlingen van de hogere klassen van het voortgezet onderwijs. Doel van NVON op locatie is kennismaking met het museum en het educatie programma.

Inhoud:

  • Na een korte inleiding maken we een rondgang door het museum en demonstreren wij de educatieve aanpak en opdrachten die wij in huis hebben

Programma:

  1. Ontvangst met koffie/thee in de Regentessekamer van het voormalig Weeshuis waarin het museum gevestigd is.
  2. Inleiding en video over de missie van het museum, het belang van plantenveredeling en de vooraanstaande rol daarbij van Nederland en de regio 'Seed Valley'. Daarbij zullen we ook ingaan op het educatieprogramma voor voortgezet onderwijs.
  3. Rondleiding door het museum en de tuin met nadruk op de educatieve aspecten.
  4. (Indien de tijd het toelaat) Nabespreking met feedback over het gebodene en met name suggesties voor de educatieve aspecten.

Geïnteresseerd?

Klik hier voor meer informatie en om je direct in te schrijven.

Datum

Donderdag, 3 oktober 2024

Tijd

14:00 tot 16:00
Agenda