Examen 2019-2 vmbo-TL nask2

Examen

Hier vindt u de bestanden van het tweede tijdvak van 2019 voor nask2 van vmbo-TL.

Vragen PDF Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.