Examen 2021-1 vmbo-TL nask2

Examen

Hier vindt u het examen en het verslag van de examenbesprekingen

Vragen PDF Correctievoorschrift Verslag Examenbespreking Aanvullend correctievoorschrift Maximum scorelabel Vragen Word

Download hier de bestanden.