Beter weten over eten, Deel 1, Leeractiviteit 10 Koolhydraten in Moedermelk.

15 juni • Marieke Coebergh van den Braak

Moedermelk bevat een bepaald type koolhydraten, de 'moedermelkoligosachariden’ of HMOS (Human Milk Oligosaccharides) die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een gezonde bacteriepopulatie in de darm van een zuigeling. HMOS werken als prebiotica, die als voeding dienen voor deze bacteriën. In de voor flesvoeding gebruikte koemelk zijn deze oligosachariden niet aanwezig. Om de gunstige werking van de moedermelk na te bootsen, voegen fabrikanten daarom prebiotica toe aan flesvoeding.

Medici beschouwen de leefgemeenschap van bacteriën tegenwoordig als een apart orgaan, en zij noemen dit het ‘darmmicrobioom’. Er zijn de laatste jaren aanwijzingen dat de samenstelling van het microbioom van invloed is op onze gezondheid en een rol speelt bij de werking van afweersysteem, bij het ontstaan van overgewicht, suikerziekte en het prikkelbaredarmsyndroom.

Vorige Volgende

Binnen het project ‘Irresistible’ zijn lesmodules ontwikkeld voor de vakken scheikunde, biologie, natuurkunde en NLT, die gebruikt kunnen worden om het doen van actueel onderzoek te introduceren in de klas. In deze lesmodules wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke implicaties van innovaties. In deze leeractiviteit wordt gewerkt met de module Koolhydraten in Moedermelk.

 

Theoretisch deel van de module

  • Hoofdstuk 1 en 2 behandelen de verschillen tussen borst- en flesvoeding in relatie met de ontwikkeling van het microbioom.
  • Paragraaf 3.1, waarin het ontstaan en de werking van het microbioom bij baby’s wordt uitgelegd, is een verdieping van het onderwerp spijsvertering bij het vak biologie.
  • Paragraaf 3.2, waarin de specifieke rol van oligosachariden ten aanzien van de ontwikkeling van het darmmicrobioom wordt uitgelegd, is een verdieping van het onderwerp voedingsstoffen bij het vak scheikunde

De leerlingen nemen de tekst van de hoofdstukken door en beantwoorden de bijbehorende vragen. De resultaten worden besproken.

 

Praktisch deel van de module

  • Practicum 1: koolhydraat-, eiwit- en vetvertering van melk, onderzoek naar de werking van verschillende enzymen.
  • Practicum 2: kaas maken, onderzoek naar het effect van een variërende zuurgraad.
  • Practicum 3: heeft als doel eerst de goede van de slechte bacteriën te onderscheiden en vervolgens met behulp van de goede bacteriën yoghurt te maken.

 

Ondersteunend materiaal bij deze module is te vinden via onderstaande links:         

https://slideplayer.nl/slide/11826592/

https://maken.wikiwijs.nl/51184/6_H6__Mutatie#!page-832316

https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2015-treating-lactose-intolerance

 

Leerling- en docentmateriaal

Het materiaal is in de bijlagen bij dit artikel te vinden.

Bronvermelding
  1. Website rug.nl
  2. Website resource.wur.nl
  3. Artikelen in het boek ‘Beter weten over eten’: ‘Food for thought, hoe voeding, het darmmicrobioom en de hersenen elkaar beïnvloeden’ van Jeanette Mostert et al. en ‘De Achilleshiel van Allergie’ van Harry Wichers en Nicolette de Jong.
LA-1.10.1-koolhydratenmoedermelk-leerlingtekst.pdf LA-1.10.2-koolhydratenmoedermelkdocentenhandleiding.pdf
Leswerk