Beter weten over eten, Proloog, Leeractiviteit 1 Een debat tussen de tovenaar en de profeet.

10 juni • Jan de Gruijter en Joke van der Aalsvoort

De tovenaar en de profeet vertegenwoordigen twee verschillende zienswijzen op de manier waarop we de problemen met het klimaat kunnen oplossen en de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale levenswijze kunnen maken. De tovenaar ziet de oplossing van de problemen vooral in technische innovatie. De profeet verwacht eerder oplossingen door middel van een milieubewuste leefwijze. Met de tovenaar wordt Norman Borlaug bedoeld. Hij was landbouwkundige en hij was de grondlegger van de Groene Revolutie. William Vogt is de profeet. Hij was ecoloog en ornitholoog en gaf de aanzet tot het ontstaan van de milieubeweging. In de huidige discussie over de manier waarop de mensheid verder moet en in de aangedragen oplossingen zijn deze twee standpunten vaak te herkennen.

Vorige Volgende

Leerlingen lezen als voorbereiding op het debat het artikel van Jan de Gruijter: “De tovenaar en de profeet”. In het artikel worden beide zienswijzen toegelicht en geïllustreerd met een tabel waarin een aantal oplossingen voor concrete problemen volgens de tovenaar en de profeet staan. Een andere mogelijkheid is om gezamenlijk (een deel van) de Powerpoint te bekijken waarin dezelfde thematiek behandeld wordt. Hierna gaan de leerlingen aan de hand van stellingen met elkaar in debat over de wijze waarop we een duurzame en klimaatneutrale levenswijze kunnen bereiken.

Per stellingenpaar worden twee groepen geformeerd, een groep die de stelling van de tovenaar gaat verdedigen en een groep die de stelling van de profeet met argumenten onderbouwt. In de leeractiviteit staat een manier beschreven waarop het debat kan worden vormgegeven. Er zijn echter ook andere debatvormen mogelijk. Daarom is het verstandig om te rade te gaan bij dan wel samenwerking te zoeken met een collega Nederlands. Samenwerking met een collega van het vak Nederlands is gewenst. Deze weet welke vaardigheden er (op uw school) verlangd worden.

 

Leerling- en docentmateriaal

Al het materiaal dat nodig is om het debat goed te laten verlopen, is in de bijlagen bij dit artikel te vinden.

Bronvermelding
  1. Boek: Mann, C. (2018). De tovenaar en de profeet. Nieuw Amsterdam.
  2. Artikelen in het boek 'Beter weten over eten': ‘De wereldvoedselvoorziening’ van Rudy Rabbinge en Prem Bindraban en ‘Voedselbossen bieden de landbouw toekomst’ van Wouter van Eck.
LA-Pr-1.1-Artikel-De-tovenaar-en-de-profeet.pdf LA-Pr-1.2-Powerpoint-De-tovenaar-en-de-profeet.pptx LA-Pr-1.3-Vormgeving-debat-tussen-de-tovenaar-en-de-profeet.docx LA-Pr-1.4-VK-200710-debatonderwerp-over-de-boeren.docx
Leswerk