Ecologie leren & onderwijzen, hoofdstuk 8.4 Ecologische games: het voorbeeld Ecosim

17 januari • Marcel Kamp

Ecosim is een voorbeeld van een ecologische simulatiegame. De spelers (leerlingen) hebben de rol van beheerders van een natuurgebied. Ze moeten concrete, reële vragen aanpakken en daarbij rekening houden met de ecologie in het gebied en ook met de mensen die in het gebied moeten leven en werken (met de economie en met het  verkeer). De inhoud van de games is goed gefundeerd op wetenschappelijke ecologische kennis.

Vorige Volgende

Spelers krijgen bijvoorbeeld de vraag hoe het aantal verkeersdoden onder dassen verlaagd kan worden op wegen in de buurt van natuurgebieden. De spelers moeten overwegen of het ‘ecologisch zin heeft’ en ook of het betaalbaar is om wegen op te heffen, afrasteringen te plaatsen of tunnels aan te leggen. Ze moeten, als beheerders van het natuurgebied, meten aan populaties en rekenen aan budgetten.

Ecosim werkt steeds verder aan de ontwikkeling van nieuwe modules. In sommige modules zit competitie tussen teams ingebouwd en er zijn modules die spelen in Nederlandse of Belgische natuurlijke landschappen. Meedoen is daarnaast leerzaam, snel, leuk en gratis.

 

Leerlingen- en/of aanvullend materiaal

In de bijlage staan de gegevens van enkele belangrijke andere bronnen van (digitale) simulaties en een modelleeractiviteit met het programma Powersim. Ze bevatten leerlingenmateriaal, docentenhandleidingen en achtergrondmateriaal.

 

Ecosim is de downloaden via: www.ecosim.nl . Spelers krijgen bijvoorbeeld de vraag hoe het aantal verkeersdoden onder dassen verlaagd kan worden op wegen in de buurt van natuurgebieden. De spelers moeten overwegen of het ‘ecologisch zin heeft’ en ook of het betaalbaar is om wegen op te heffen, afrasteringen te plaatsen of tunnels aan te leggen. Ze moeten, als beheerders van het natuurgebied, meten aan populaties en rekenen aan budgetten. Ecosim werkt steeds verder aan de ontwikkeling van nieuwe modules. In sommige modules zit competitie tussen teams ingebouwd en er zijn modules die spelen in Nederlandse of Belgische natuurlijke landschappen. Meedoen is daarnaast leerzaam, snel, leuk en gratis. Leerlingen- en/of aanvullend materiaal In de bijlage staan de gegevens van enkele belangrijke andere bronnen van (digitale) simulaties en een modelleeractiviteit met het programma Powersim. Ze bevatten leerlingenmateriaal, docentenhandleidingen en achtergrondmateriaal.

Leswerk