Ecologie leren & onderwijzen, hoofdstuk 8.7 Ecologie in contexten

31 januari • Marcel Kamp

Leerlingen kunnen zich ecologische begrippen eigen maken door antwoorden te zoeken op vragen die in contexten zoals natuurbeheer spelen. Aan de hand van een voorbeeld - de module Natuur Dichterbij – worden de kenmerken van deze vorm van ecologieonderwijs geïllustreerd.

Vorige Volgende

Leerlingen kunnen zich door middel van de concept-contextbenadering een aantal ecologische begrippen eigen maken door antwoorden te zoeken op vragen die bijvoorbeeld bij natuurbeheer relevant zijn. Daarbij moeten (waardegeladen) keuzes gemaakt en onderbouwd worden op basis van ecologische argumenten. Vragen voor de docent hierbij zijn onder andere: Waarom contexten en welke dan? Hoe centraal zet je de context(en)? Hoe verhouden context(en) en concepten zich tot elkaar? Hoe bouw je een lessenreeks op om de begripsvorming optimaal te stimuleren?

 

Leerlingen- en/of aanvullend materiaal

In de downloadbare bijlagen is het volgende te vinden:

- Contexten in ecologielessen: Het is een uitwerking van blz. 204 en 205 uit het boek Ecologie leren en onderwijzen en beschrijft: Criteria voor lesmateriaal in contexten; Voorbeelden van ecologische contexten; Voorbeeldlesmateriaal (CVBO en DUDOK); en Voorbeelden van Citizen science projecten.

 

- Materialen van de CVBO-module die in het boek op blz. 203 e.v. als voorbeeld is gebruikt: Natuur Dichterbij. De module Natuur Dichterbij heeft een ‘zusje’: Natuur Verderweg. Het materiaal van beide modulen is beschikbaar, soms gecombineerd (het heet dan Natuur Dichterbij - Natuur Verderweg, afgekort NDNV). Sommige materialen (zoals toetsen) staan niet op deze website, maar kunnen worden aangevraagd via m.kamp@docentenacademie.ru.nl, - zie voor details de tekst Contexten in ecologielessen.

 

NB. Het materiaal is van 2010; In de basis voldoet het nog, maar een screening op actualiteit is gewenst. We vragen ontwikkelaars van een geactualiseerde versie van deze lessenserie of een andere eigen ecologielessenserie om met ons contact op te nemen: m.kamp@docentenacademie.ru.nl.

8.7.1.1-Docentenhandleiding-NDNV.pdf 8.7.1.2-Leeuwen-infoboek.pdf 8.7.1.3-Leeuwen-keuze.pdf 8.7.1.4-Leeuwen-soortenlijst.pdf 8.7.1.5-Leeuwen-voedselweb-savanne.pdf 8.7.1.8-Leerlingenhandleiding-Natuur-verder-weg.pdf 8.7.1.9-Leerlingenhandleiding-Natuur-dichterbij.pdf 8.7.1.10-Knipblad-Natuur-Verderweg.pdf 8.7.1.11-Knipblad-NATUUR-DICHTERBIJ.pdf 8.7.1.12-Poster-De-natuur-vd-mens.pdf 8.7.2.1-Ummels-Eiwitten-docentenhandleiding.pdf 8.7.2.2-Ummels-Eiwitten-leerlinghandleiding.pdf 8.7.2.6-Ummels-Eiwitten-handout-les-3-en-4.pdf 8.7.1.6-Natuurervaringen.ppt 8.7.1.7-Natuur-in-Nederland.ppt 8.7.2.3-Ummels-Eiwitten-context-1.ppt 8.7.2.4-Ummels-Eiwitten-context-2.ppt 8.7.2.5-Ummels-Eiwitten-context-3.ppt
Leswerk