Voorwoord: Blanco?

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma: Blanco?

Vorige Volgende

Een nieuw kalenderjaar lijkt wel een beetje op een onbeschreven blad. Een kalender of lege agenda geeft al een zekere structuur. In welke mate kinderen als tabula rasa geboren worden en hoeveel er afhangt van opvoeding en onderwijs is al eeuwenlang onderwerp van discussie. Erfelijkheid naast opvoeding, aanleg en talent als basis van onderwijs, herkennen van talent en daar in je les op aansluiten: het speelt allemaal mee.
Hoe een blanco blad gevuld wordt, hangt sterk af van de omgeving en wie ermee aan de slag gaat. Met een leeg vel, een potlood, een bloem en een tikje inspiratie bestaat de kans dat er een leuke tekening ontstaat. Ook een woord vooraf begint als gedachte, een gebeurtenis of een belangrijk doel, dat op een lege pagina uitgeschreven wordt. Wat er op komt te staan en hoe het vorm krijgt hangt af van wie er bezig is, een denkbeeld, wat je wilt bereiken, waar je invloed op wilt uitoefenen.
Het blanco blad 2021 zal vanuit allerlei kanten volgeschreven en -getekend worden. Hoe het onderwijs in en ná corona vorm krijgt, op welke manier eindexamens plaatsvinden, hoe de landelijke verkiezingen uitpakken, welke richting de onderwijsvernieuwing van Curriculum.nu op gaat, hoe de bevoegdheid van leraren in de toekomst ingevuld wordt: dat moeten we ontdekken.
Of het een mooi en samenhangend geheel wordt, waar degenen die het onderwijs verzorgen blij van worden: we moeten het afwachten. Beter is om te zeggen dat we als NVON moeten zorgen dat we zelf ook meeschrijven en mee-tekenen. We moeten een helder verhaal hebben over hoe we graag willen dat het bèta-onderwijs er uit komt te zien. Een heldere stem om die boodschap op de juiste plek te krijgen. Daarom moeten we als NVON een helder beeld ontwikkelen hoe we dat samen aanpakken. Waar de NVON het bevorderen van de
kwaliteit van het onderwijs in de natuurwetenschappen en technologie centraal stelt, blijft de grote vraag hoe dat er uitziet. Misschien ligt de kern in de vakdidactiek: hoe sla je de brug tussen vak-inhoud en doelgroep? Hoe vakdidactiek er uit ziet, hoe belangrijk dat is, hoe je daaraan werkt, hoe je mensen daarin traint: ook daar zijn de verschillen eindeloos. Tegelijk is het een verbindende factor voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs in natuurwetenschappen en techniek en onmisbaar om zijn of haar taak goed en met plezier te vervullen.
Begin dit seizoen is de werkgroep Nieuw-NVON aan de slag gegaan om ons beeld van de NVON scherp te krijgen. Als je goed kijkt hoe de vereniging er nu uitziet én je kijkt goed naar de buitenwereld en welke boodschap je wilt overbrengen dan zie je welk plaatje je moet maken. De NVON is niet blanco, maar druk beschilderd canvas. Met NieuwNVON proberen we blanco te beginnen en een nieuw plaatje te maken. Er zijn nu wat contouren geschetst. Maar we moeten wel toe naar een ingekleurd plaatje, en kiezen welke vorm en welk materiaal we daarvoor gebruiken. Welk verhaal willen we ermee vertellen? Aan wie, wanneer? Hoe zorgen we dat we invloed hebben in het uitgebreide onderwijsveld? U begrijpt: de werkgroep kan dit niet alleen. We zullen lezers en leden van de NVON raadplegen om deze vragen te beantwoorden. Of in ieder geval goede suggesties krijgen om de
juiste toon, kleur en vorm te kiezen, zodat we als NVON onze boodschap goed naar voren kunnen brengen.
Met deze uitspraak is een klein beetje ingekleurd hoe we ons als NVON kunnen presenteren, en wat we daarvoor te doen hebben. Ik wens ons allen toe dat daar in het nieuwe jaar de ruimte voor is en we samen vorm kunnen geven aan onze plannen. 

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

3_NVOX21_TDS_NR-1.pdf
NVOX

NVOX 2021 • nummer 1 • bladzijde 3