Beter weten over eten, Deel 1 Leeractiviteit 1 Eten wat de pot schaft.

15 juni • Peter Visser, Marieke Coebergh van den Braak

Het grote voedselaanbod dwingt de mens om gezonde, verstandige keuzes te maken. Elke dag opnieuw! Kaas of jam op een bruine of een witte boterham? Een stevig ontbijt of alleen een kopje koffie of thee om de dag mee te beginnen?

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken uit al het aangeboden voedsel is het nodig om te weten welke voedingsstoffen en in welke mate het lichaam deze nodig heeft, en ook om op de hoogte te zijn hoe ons lichaam het voedsel op verschillende en ingenieuze manieren weet te verwerken.

Vorige Volgende

Naast aandacht voor de gezondheidsaspecten van onze voedingsmiddelen is het van even groot belang om goed naar het productieproces van ons voedsel te kijken. Duurzaam en diervriendelijk produceren, en oog hebben voor de omstandigheden waaronder mensen moeten werken, vraagt om gedegen informatie en goede afwegingen om steeds weer juiste keuzes te kunnen maken.

Door de introductielessen, die bij dit project horen, kunnen leerlingen zich (beter) bewust worden van de keuzes die, steeds weer en afhankelijk van de situatie, gemaakt moeten worden om zo te kunnen komen tot een evenwichtig voedingspatroon. Zij gaan daarna zelf, door middel van een veldexcursie onderzoeken, wat de natuur aan voedingsmiddelen biedt. Ze leren de wilde planten en dieren te determineren/herkennen waarmee een (evenwichtige) maaltijd kan worden samengesteld en ze leren om onderscheid te maken tussen eetbaar en giftig. In de daaropvolgende lessen wordt meer geleerd over de werking van het spijsverteringsstelsel, over (on)evenwichtige voedingspatronen en de gevolgen die deze hebben voor de gezondheid. In de afsluitende lessen wordt onderzoek gedaan naar de pH- en temperatuurgevoeligheid van enzymen.

 

Leerlingen- en docentmateriaal

Al het materiaal dat nodig is om de opdrachten over vleesproductie uit te kunnen voeren, is via onderstaande links en in de bijlagen bij dit artikel te vinden.

Bronvermelding
  1. Algemeen: Het materiaal van deze lesactiviteit is ontwikkeld door docenten van het Candea College te Duiven, de Chr. Scholengemeenschap Dingstede te Meppel en Notre Dame des Anges te Ubbergen voor het experimentele examenprogramma van de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs (CVBO). Auteurs: Peter Visser, Rob van Woerkom, Marcel Kamp, Jan van Delden en Horst Wolter.
  2. Artikelen in het boek ‘Beter weten over eten’: ‘Eetgedrag en overgewicht’ van Kees de Graaf, ‘Voeding en Gezondheid’ van Iris de Vries en Ilona Zuurmond en ‘Food for thought. Hoe voeding, het darmmicrobioom en de hersenen elkaar beïnvloeden’ van Jeanette Mostert et al.
LA-1.1.1-Leerlingenhandleiding-Eten-wat-de-pot-schaft.doc LA-1.1.2-Docentenhandleiding-Eten-wat-de-pot-schaft.doc LA-1.1.3-Voedingswijzer-Schijf-van-vijf.pdf
Leswerk