Beter weten over eten, Deel 1, Leeractiviteit 7.2 Een ei hoort erbij bovenbouw.

15 juni • Marieke Coebergh van den Braak

Gemiddeld eten Nederlanders zo’n 185 eieren per persoon per jaar. Driekwart daarvan zijn hele eieren. De rest is verwerkt, onder meer in koekjes, mayonaise en een heleboel andere producten.

Het traject dat een ei aflegt van de kip tot de consument begint bij de producent, de kippenboer. Op zijn of haar bedrijf wordt bepaald wat de leefomstandigheden van de kippen zijn en onder welke condities de eieren worden gelegd. Daarna volgen de transporteur, de distributeur, de verkoper, de voedingsmiddelenfabrikant en/of de consument. Ieder speelt tijdens dit traject zijn eigen specifieke rol en let dan ook vooral op de eigenschappen van eieren die voor hem/haar belangrijk zijn. Zo vindt de transporteur de sterkte van eieren belangrijk en de consument let op de versheid. Deze keten is uiteraard korter wanneer de eieren rechtstreeks door de consument bij de boer gekocht worden.

Vorige Volgende

Na een introductieles over de productie van eieren en over het traject dat een ei vervolgens van boer tot consument doorloopt, worden groepjes gemaakt. Ieder groepje kiest een beroep en een bijbehorend onderwerp. Ieder onderwerp heeft een onderzoeksaspect en een ontwerpopdracht.

  • De transporteurs onderzoeken de sterkte van een ei en ontwerpen hiervoor een eigen meetinstrument. De ontwerpopdracht om een verpakking te bedenken waardoor meer eieren tegelijk getransporteerd kunnen worden, is facultatief (zie opdracht Transporteur).
  • Hetzelfde geldt voor de opdracht Bakker en Voedingsmiddelenfabrikant. Het ontwerpen van de eiersnijder of saladekit is ondergeschikt aan het onderzoek naar de schuimigheid en denaturatie van eiwitten.
  • De consumenten ontwerpen een meetinstrument waarmee de versheid kan worden bepaald. Voor de consumenten zijn onderzoek en ontwerp beide verplicht.

De afsluiting van de lessen kan in de vorm van een posterpresentatie of demonstratiemarkt.

 

Leerlingmateriaal

Het benodigde materiaal is in de bijlagen bij dit artikel te vinden.

Bronvermelding
  1. NLT Module: De gecertificeerde NLT-module ‘Het beste ei’ Deze module is ontwikkeld door A. Zandstra, te Utrecht; het Strabrecht College, J. Hubregtse, A. Tiebosch, te Geldrop en GSG Schagen, M. Pattipawaeij-Dijkman, te Schagen onder verantwoordelijkheid van het SLO. Copyright © 2017 Vereniging NLT, Utrecht versie 2.1
  2. Artikel uit het boek ’beter weten over eten’: ‘Alternatieven voor de vleesconsumptie’ van Marijke Domis-Hoos
LA-1.7.2.1-Opdracht-Consument.docx LA-1.7.2.2-Opdracht-Transporteur.docx LA-1.7.2.3-Opdracht-Bakker.docx LA-1.7.2.4-Opdracht-Voedingsmiddelenfabrikant.docx
Leswerk