Beter weten over eten, Deel 4, Leeractiviteit 1 Insecten op je bord

15 juni • Marijke Domis

Het eten van insecten wordt in Nederland geleidelijk gewoner. Gefrituurde sprinkhanen worden als borrelhapje geserveerd, en meelwormen en buffalowormen kunnen een bestanddeel zijn in pastagerechten (deze laatste twee zijn geen wormen maar de larven van insecten). Het gebruik van insecten als eiwitbron is duurzamer dan het eten van rund-, varkens- of kippenvlees; wanneer gekweekte insecten gevoerd worden met afvalstromen, afkomstig uit bijvoorbeeld de landbouw, gaat er weinig energie verloren bij de omzetting in ‘insectenvlees’ (bovendien hebben insecten een aan de omgeving aangepaste lichaamstemperatuur; ze gebruiken dus geen voedsel om hun lichaamstemperatuur constant te houden). 

Vorige Volgende

In havermout en Brintakorrels zijn insectenlarven (‘de wormen’) goed te kweken en is ook de ontwikkeling tot imago (tor, kever) goed te bestuderen. Veel diersoorten zijn bij hun geboorte een kleinere uitgave van hun ouders, maar er zijn ook diersoorten waarbij de nakomelingen allerlei ontwikkelingen doormaken. Dit laatste is het geval bij veel insecten die in het larvale stadium een ander uiterlijk hebben dan in het volwassen stadium (dit is een volledige metamorfose). Door het maken van tekeningen van deze verschillende stadia krijgen de leerlingen inzicht in de ontwikkeling van meelworm totmeeltor.

Daarnaast kunnen leerlingen zich oriënteren op het gebruik van insecten als hoogwaardig eiwitrijk voedsel. Ze kunnen een maaltijd met insecten als vleesvervanger bereiden en deze testen deze op smakelijkheid en/of ze ontwerpen een aantrekkelijk insectenvoedingsmiddel dat voldoet aan de richtlijnen van de NVWA.

Leerling- en docentmateriaal

Het benodigde materiaal is in de bijlages bij dit artikel te vinden.

Bronvermelding
  1. Boek: Marijke Domis en Maarten Foeken (2016). Doen we practicum? Deel 2 (126 -127)
  2. Opdracht 2: Het gaat hierbij om een voor de Technasia, klas 3, ontwikkeld project in het kader van het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O): Insecten op je bord, een duurzame eiwitbron.
  3. Boek ‘Beter weten over eten': Artikel ‘Alternatieven voor de vleesconsumptie’ van Marijke Domis-Hoos.
  4. Extra opdracht, alternatieven voor de vleespodructie
LA-4.1.1-De-larvale-ontwikkeling-van-de-meeltor.docx LA-4.1.2-Insecten-op-je-bord-een-duurzame-eiwitbron.docx LA-4.1.3-Extra-opdracht-Vleesproductie-alternatieven-zoeken-extra-opdracht.docx
Leswerk